Om Learning Loop

Learning Loop är ett konsultföretag som hjälper team bygga bättre digitala produkter, genom att stärka lärandekulturen och implementera lean-startup metoder i organisationen. Vi skapar bättre förutsättningar för teamet att leverera affärsvärde - skarpare lösningar, högre kundnöjdhet, nya produkter, och i slutänden större intäkter.

Martin Müntzing, ägare och grundare, har 10+ års erfarenhet som teamledare och produktägare i stora och små mjukvaruföretag. Martin är certifierad Scrum Master och Scrum Product Owner, före detta Head of Product för Podio.com, och organiserar ProductTank Malmö för kunskapsdelning mellan produktägare i södra Sverige.

Vad är en Learning Loop?

Som organisationer och individer lär vi oss i cykler. Genom en 'enkel loop' anpassar vi hur vi arbetar efter våra misstag. Det önskade resultatet är förutsägbara och effektiva leveranser. Rutinerna i scrum optimerar just dessa processer.

Lean Startup år andra sidan är baserat på en 'dubbel loop' där vi även utmanar vad vi arbetar med, och driver processer för att upptäcka bättre vägar att skapa värde. Det önskade resultatet är maximal kundnytta. Det här arbetssättet är kärnan i kontinuerligt nytänk och förändring.


Företagets namn 'Learning Loop' kommer från modellen vi använder för att skapa team som drar nytta av experimenterande, data-drivna beslut, och snabba lärcykler.

Genom att arbeta med produktchefer, produktägare, utvecklingsteam och intressenter i hela organisationen bygger vi upp er kompetens att lära effektivt och hitta nya affärsmöjligheter.


PS. När vi ses, glöm inte att även fråga oss hur en 'trippel loop' för lärande ser ut...

Martin Müntzing, ägare av Learning Loop

Martin Müntzing, ägare och grundare av Learning Loop