Data-drivna beslut och målstyrda team

Agila organisationer lär sig snabbt att optimera sina leveranscykler - producera mer, fortare. I takt med att produkterna växer i komplexitet gror känslan av att utvecklingen går långsammare. Se då upp för att optimera för hastighet, och jobba istället djupare med värdet och lärocykeln.

Den här kursen ger dig verktyg och metoder för att styra teamets experimenterande, arbeta in risk i er backlog, skapa en lärkultur, och prioritera teamets arbete baserat på analys och data.

Martin Müntzing, certifierad Scrum Product Owner

Kursen leds och är framtagen av Martin Müntzing, som har 10+ års erfarenhet i rollen som produktägare och produktchef i både stora och små företag, i produkt- och konsultorganisationer, lokalt såväl som interationellt.

Martin är certiferad Scrum Product Owner, med bakgrund som ledare, processexpert, coach, och lärare.

Du lär dig

  • Skapa förutsättningar för organisatoriskt lärande och risktagning
  • Bygga en backlog baserat på levererat kundvärde, inte funktionalitet
  • Designa hypoteser och experiment till grund för teamets arbete
  • Grunderna i data-drivna beslut, A/B-tester och analysarbete
  • Motivera teamet med hjälp av dashboards och KPI'er
  • Bemanna era team för att klara både leverans och experimenterande
  • Skapa lyckade misslyckanden, som ledningen tackar dig för

Målgrupp

Kursen är utvecklad för dig som jobbar som produktägare eller produktchef, i en organisation med ett eller flera utvecklingsteam, och vill komplettera kunskaper om leveransprocesser med metoder för strategiskt arbete nära kunder och beslutsfattare.

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har erfarenhet av att styra backlog och roadmaps i en agil organisation. Kunskaper i enklare analysarbet och/eller statistik är bra, men inte ett krav.

Ser fram emot att ses.

Datumet för den här kursen har redan passerat, men kontakta oss gärna så planerar vi ett nytt tillfälle som passar er.

Du hittar alla planerade kurser här.