Våga börja experimentera

I digitaliseringens fotspår är kunskap om digital produktutveckling hårdvaluta. Med produkter interagerar vi djupare med våra kunder, når nya målgrupper effektivare, lanserar produkter snabbare, och hittar nya affärsmöjligheter oftare.

Nyckeln till digital framgång ligger i förmågan att våga experimentera, våga misslyckas, och att vi som team lär oss lära av våra misstag fortare.

Levererar ni inte tillräckligt värde snabbt nog? Vågar ni utmana er själva? Då är det dags att prova nya metoder för lärande och produktinnovation. Vi lär er grunderna i product discovery, experiment-driven utveckling, och att styra risk-tagande organisationer.

  • Vi friskar upp era kunskaper i "lean startup" metodiken
  • Vi byter ut User stories mot Job stories, och mäter värde
  • Vi utvärderar verktyg som förstäker lusten att experimentera
  • Vi lär oss av Googles design-sprint metodik för snabba iterationer
  • ... och mycket mer.

"Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results."
- Albert Einstein

Inspirera ditt team till handling. Vi hittar nya möjligheter för era produktexperter att leverera värde.

Boka workshop