Förnya era agila metoder

Året var 1995 då Scrum uppfanns i den form vi känner till det. Det agila manifestot skrevs 2001. Det är länge sedan nu. Kärnan i agile är fortfarande relevant, men vår mogenhet som konsumenter och samhälle ställer många större krav idag. I Deloittes undersökning av det agila landskapet 2016 framstår ett komplext nätverk av olika metodiker och best-practices.

Så jobbar teamet fortfarande med klassisk scrum kan det vara dags att uppgradera till en metodik som klarar dagens konkurrens.

Dags att lära av de senaste 20 årens utveckling? Tid att testa nya agila metoder? Vi lär er grunderna i lean-startup metoden, snabba leveranscyklar, och öppna roadmaps.

  • Vi byter ut User stories mot Job stories, och mäter värde
  • Vi smakar på Hypotes-driven utveckling, Dual-track Agile, etc.
  • Vi provar att skala organisationen a'la Spotify
  • Vi pratar verktyg: När är Trello bäst? Vilka är alternativen?
  • ... och mycket mer.

Inspirera ditt team till handling: kontakta oss. Vi hittar nya möjligheter för era produktexperter att leverera värde.

"There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all."
- Peter Drucker

Inspirera ditt team till handling. Vi hittar nya möjligheter för era produktexperter att leverera värde.

Boka workshop