Oj, jag är visst produktchef

Tidigare visste du vad du var: projektledare. Eller interaktionsdesigner. Eller kanske produktägare i ett scrum-team, affärsutvecklare eller teknisk konsult? Men nu har du ansvar hela teamets leveranser. Inte bara att de levererar, utan att de levererar värde för kunden, även på lång sikt. Du har blivit ansvarig för produktens resultat. Pssst... du är produktchef.

En skicklig produktchef är VD för sin produkt. Ansvarig inte bara för leveransen utan även för produktens resultat, under hela livscykeln - från ide, till succé, och avveckling.

Om du nyligen fått ansvarsområden som motsvarar en produktchefs, och behöver komplettera din kunskap, hjälper vi dig att snabbt komma igång.

  • Vi skiljer på Product Owner, projekt-ledare, och produkt-ledare
  • Vi bygger en verktygslåda med metoder och mjukvara för resultatfokus
  • Vi kombinerar produktansvar med rollen som ledare och linjechef
  • Vi hittar nya inspirationskällor, konferenser och lokala möten
  • ... och mycket mer.

Inspirera ditt team till handling: kontakta oss. Vi hittar nya möjligheter för era produktexperter att leverera värde.

"Good product managers focus the team on revenue and customers. Bad product managers focus team on how many features Microsoft is building."
- Ben Horowitz

Inspirera ditt team till handling. Vi hittar nya möjligheter för era produktexperter att leverera värde.

Boka workshop